AEX Aandelen Kopen

AEX Aandelen Kopen

De meest bekende manier van beleggen in Nederland door middel van aandelen AEX kopen. Dit komt natuurlijk omdat de AEX de meest bekende aandelen index van Nederland is omdat de grootste bedrijven er in opgenomen zijn. Hierdoor hebben deze beurs index de bedrijven meer bekendheid en zal er ook meer in gehandeld worden.

Aandelen van verschillende bedrijven

Nu is AEX aandelen kopen wel iets meer dan alleen het beleggen in aandelen van bedrijven die bekend zijn en uit de meest bekende aandelen index van Nederland komen. Alleen met bekendheid komt een bedrijf er in deze wereld niet want een bedrijf moet ook iets te bieden hebben. Dit geld natuurlijk voor de producten die het produceert of de diensten die het levert, maar ook voor de aandelen die het uit geeft.

Het handelen in AEX aandelen is dan ook vooral interessant als deze van bedrijven zijn die zelf ook interessant zijn en goede resultaten laten zien. Nu is dat natuurlijk altijd ook het doel van de bedrijven zelf en daarvoor moeten bedrijven continue op zoek zijn naar nieuwe markten. Een zeer goede manier om dit te doen is het kijken over onze landsgrenzen en veel bedrijven waarvan u in de AEX index aandelen aan kunt schaffen zullen dat ook internationaal actief zijn. De resultaten van deze bedrijven zullen dan ook niet alleen in ons eigen land behaald worden maar zullen ook afhankelijk zijn van de prestaties in het buitenland. Dit maakt de zaak bij AEX aandelen kopen er natuurlijk een stuk interessanter op omdat deze bedrijven op die manier simpelweg meer kunnen presteren.

Kans op betere prestaties

Het feit dat veel bedrijven die u in de AEX index kunt vinden hun resultaten uit internationale activiteiten behalen maakt de zak er niet alleen interessanter op omdat de kans groot is dat de prestaties ook beter zijn, ook zijn de bedrijven van meer factoren afhankelijk. Bij het beleggen in index aandelen AEX fondsen kiezen zal dan ook betekenen dat u voor een goede analyse van een aandeel ook moet kijken naar wat de bedrijven in andere landen presteren. Natuurlijk betekend dit dat u wel iets meer wijd in het beleggen zult moeten steken of af moet gaan op adviezen en analyses.

Dit is iets dat wellicht minder interessant klinkt maar dat van AEX aandelen kopen een veel betere belegging maakt. Het is niet nodig om zelf helemaal in de diepte alles wat bij een fonds betrokken is te gaan analyseren omdat deze informatie vaak ook door anderen waaronder uw broker beschikbaar wordt gesteld. Toch is een zekere kennis bij een aandeel uit de AEX index handelen wel belangrijk omdat u anders moeilijk in kunt schatten welke aandelen voldoende potentie hebben. Nu zijn er natuurlijk meerdere fondsen waar u uit zou kunnen kiezen omdat er vijfentwintig fondsen in de AEX index zijn opgenomen. Bij de aandelen Forex AEX index bedrijven kiezen die een sterke internationale uitstraling hebben zal u dan al snel Philips of Shell aandelen opleveren. Daarnaast zullen ook bijvoorbeeld ING aandelen bij Forex in AEX aandelen voor een belangrijk deel van buitenlandse activiteiten afhankelijk zijn.

Beurs uit de 25 grootste bedrijven

Zoals gezegd is de AEX een beurs index die is opgemaakt van de vijfentwintig grootste bedrijven van Nederland. De grootte wordt bepaald aan de hand van de markt kapitalisatie methode en dit betekend dat bij het bepalen het aantal uitstaande aandelen wordt vermenigvuldigd met de koers van dat moment. Bij het AEX aandelen kopen betekend dit dan ook dat u af en toe nieuwe fondsen tegen kunt komen. Net als bij de AEX index zal ook bij AMX aandelen kopen de index worden opgemaakt door dezelfde methode. Waar bij het AEX index handelen de waarde van bedrijven te klein kan zijn voor de index zullen bedrijven die te groot zijn voor de AMX index een plaats wisselen met die uit de AEX index. De AMX index is dan ook opgemaakt uit vijfentwintig bedrijven die na de bedrijven uit te AEX index komen.

Het handelen in AEX aandelen is mogelijk sinds 1983 toen het idee om in opties te kunnen handelen uit Amerika is over komen waaien. De optie handel was op dat moment al vijf jaar mogelijk maar de hiervoor gebruikte index werd twee maal per dag bepaald terwijl de AEX continue werd uitgerekend. Dat de berekening van de AEX aandelen kopen niet hoeft te beïnvloeden komt natuurlijk omdat alle aandelen zelfstandig worden verhandeld en de index apart wordt berekend aan de hand van de gewogen waarde. Dit betekend dat bij het opstellen van de index ieder fonds een wegingsfactor krijgt en alle AEX index aandelen worden met deze factor vermenigvuldigd, bij elkaar opgeteld en gedeeld door honderd om de index te bepalen.

Beleggers en de algemene indruk

Hoewel de berekening van de index geen invloed zal moeten hebben op de individuele aandelen zullen veel beleggers toch kijken naar het algemene beeld dat de index over de beurs geeft. Bij aandelen AEX kopen zal een teruglopende index dan ook vaak tot gevolg hebben dat beleggers voorzichtig worden. Dit is natuurlijk niet positief voor de ontwikkeling van de index en zeker omdat de index gezien wordt als graadmeter van de Nederlandse economie, zelfs bijzonder slecht. Dit wordt deels ondervangen door bij index aandelen de AEX volgens de gewogen waarde te bepalen waardoor mindere prestaties van een enkel bedrijf een beperktere invloed hebben.

Aan de andere kant zal een slecht presterende sector wel weer een grote invloed kunnen hebben op de index. Het is dan ook aan te raden bij AEX aandelen kopen om niet alleen naar de index te kijken maar vooral ook naar de individuele aandelen. Als u kiest voor index beleggen dan zal dit natuurlijk anders zijn en moet u vooral letten op de totale prestaties van de beurs. Dit is dan ook de reden dat bij aandelen Forex AEX beleggingen een heel ander risico inhouden dan het handelen in aandelen op individuele basis. De prestaties van de individuele bedrijven zullen dan vooral de koers van de aandelen en daarmee uw winst bepalen. Het zijn uiteraard deze individuele prestaties van fondsen waar het bij Forex in AEX aandelen om gaat.